Είναι η βιολογική καλλιέργεια πραγματικά καλύτερη;

Το βιολογικό είναι μόνο ένα συστατικό στη συνταγή για το βιώσιμο μέλλον των τροφίμων καθώς τόσο η βιολογική όσο και η συμβατική γεωργία έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και αδυναμίες που εξαρτώνται από την εφαρμογή τους. Πρόσφατη μελέτη τις βάζει στο μικροσκόπιο και βρίσκει ότι μπορούν στην πραγματικότητα η υπεροχή της μιας έναντι της άλλης να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με την περίπτωση. 

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν τις οργανικές καλλιέργειες με την σκέψη ότι είναι καλύτερες για τον άνθρωπο και τον πλανήτη, αλλά μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της British Columbia διαπιστώνει ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τη βιολογική και τη συμβατική γεωργία ως δύο άκρες του φάσματος. Αντ' αυτού, οι καταναλωτές θα πρέπει να απαιτούν καλύτερες πρακτικές για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τις παγκόσμιες ανάγκες σε τρόφιμα με βιώσιμο τρόπο. Οι ερευνητές συνέκριναν 129 μελέτες και εξέτασαν τη διατροφή, τις αποδόσεις των καλλιεργειών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το βιοτικό εισόδημα των αγροτών και τις τιμές καταναλωτή. Μεταξύ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των καλλιεργειών, οι ερευνητές εξέτασαν την ποιότητα των υδάτων, τη χρήση του νερού, την ποιότητα του εδάφους, τον αντίκτυπο στην άγρια φύση και την ποιότητα του αέρα.

Απόδοση 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι βιολογικές μέθοδοι έχουν κατά μέσο όρο 20% χαμηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με τη συμβατική καλλιέργεια. Η σταθερότητα της απόδοσης είναι γενικά καλύτερη με τη βιολογική γεωργία, εκτός από τις περιπτώσεις επιδημιών. Η βιολογική γεωργία είναι πιο επιρρεπής σε ζιζάνια και επιδημίες, πράγμα που σημαίνει ότι η σταθερότητα της απόδοσης μπορεί να είναι είτε καλύτερη είτε χειρότερη για τα οργανικά. 

Νερό

Η ρύπανση από τη γεωργία είναι συνήθως από το άζωτο και το φώσφορο. Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν νόστιμη τροφή για τα φύκια και άλλους υδάτινους οργανισμούς που μεγαλώνουν και μπορούν να «κλέψουν» το οξυγόνο. Τα ψάρια δεν μπορούν να ζήσουν σε νερό που δεν έχει οξυγόνο. Σε γενικές γραμμές, η βιολογική γεωργία τείνει να είναι λιγότερο επιβλαβής για τις κοντινές πηγές νερού εξαιτίας των χαμηλότερων εισροών αζώτου. Ποια όμως μέθοδος καλλιέργειας χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του νερού καθώς, για κάποιες περιοχές, αυτό είναι ένα ζήτημα επειδή υποφέρουν από συχνές ελλείψεις νερού; Οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιούν λιγότερο νερό ανά αγρόκτημα, αλλά επειδή τείνουν να έχουν χαμηλότερες αποδόσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο νερό ανά καλλιέργεια. 

΄Εδαφος

Η υγεία του εδάφους τείνει να είναι καλύτερη κατά μέσο όρο στη βιολογική γεωργία λόγω των τύπων λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται. Επειδή οι βιοκαλλιεργητές βασίζονται στην κοπριά και το λίπασμα, η ποσότητα οργανικής ύλης στο έδαφος είναι υψηλότερη Η οργανική ύλη παρέχει δομή στο χώμα και το προστατεύει από τη διάβρωση από το νερό και τον άνεμο. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η βιολογική γεωργία απαιτεί περισσότερο εντατικό όργωμα ή ανακάτεμα του εδάφους, που μπορεί να διασπάσει και να αποδυναμώσει τη δομή του.

΄Αγρια πανίδα

Οι περιοχές με χαμηλότερες αποδόσεις τείνουν να έχουν καλύτερη βιοποικιλότητα και αντίστροφα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γη που χρησιμοποιείται για καλλιέργεια θα μπορούσε διαφορετικά να χρησιμοποιηθεί για τον οικοτόπο της άγριας πανίδας.

Μόλυνση του αέρα

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν το 22% της συμβολής της ανθρώπινης κοινωνίας στην ατμόσφαιρα. Η βιολογική γεωργία έχει υψηλότερες εκπομπές οξειδίων του αζώτου και μεθανίου ανά μονάδα καλλιεργητικής απόδοσης, η οποία μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με την εισροή λιπασμάτων. Ωστόσο, οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιούν λιγότερο ενέργεια συνολικά για την παραγωγή καλλιεργειών.

Εισοδήματα αγροτών

Μπορούν οι αγρότες να ζουν καλά από τη βιολογική γεωργία σε σύγκριση με τις συμβατική; Ναι και όχι. Οι βιολογικές καλλιέργειες μπορούν να αποφέρουν καλύτερα εισοδήματα σε γεωγραφικές περιοχές όπου οι καταναλωτές μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν μια υψηλή τιμή. Ενώ η βιολογική παραγωγή απαιτεί λιγότερα λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα, είναι πιο έντονη ως εργασία και απαιτεί από τους γεωργούς να προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζόμενους για να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικές αποδόσεις. Η βιολογική γεωργία μειώνει την εξάρτηση των κοινοτήτων από έναν μόνο τύπο σπόρου ή από μια τεχνική. 

Υγεία των καταναλωτών

Οι μετρήσεις για τα οφέλη στην υγεία είναι αβέβαιες και μεταβλητές και τα δεδομένα υπόκεινται σε πολλαπλές ερμηνείες. Έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες μελέτες υψηλής ποιότητας σχετικά με τη θρεπτική αξία των βιολογικών προϊόντων σε σύγκριση με τις συμβατικές. Αυτό καθιστά δύσκολο να αποδειχθεί εάν η διατροφική ποιότητα των βιολογικών προϊόντων συνδέεται με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών.

Όροι: 
Κατηγοριες: