Πολύ μεγαλύτερος ο πραγματικός αριθμός των αλιευμένων ψαριών

Σύμφωνα με μελέτη Καναδών ερευνητών, τα τελευταία 60 χρόνια έχουν αλιευθεί στους ωκεανούς παγκοσμίως διπλάσια ψάρια από ότι δείχνουν οι επίσημες στατιστικές.

 

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας ων Ηνωμένων Εθνών καταγράφει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την παγκόσμια αλιεία και ο αριθμός που αναφέρεται στα αρχεία του στα 60 αυτά χρόνια είναι δεκάδες εκατομμύρια τόνοι λιγότεροι από τους πραγματικούς, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας Ντάνιελ Πόλι και Ντερκ Ζέλλερ.

Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Οι χώρες παγκοσμίως δίνουν στοιχεία που αφορούν κατά κανόνα την αλιεία βιομηχανικής κλίμακας χωρίς δίνουν δεδομένα από μικρότερες αλιευτικές δραστηριότητες , συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής αλλά και της παράνομης αλιείας όπως επίσης και των αλιευμάτων που οι ίδιοι οι αλιείς ρίχνουν ξανά στη θάλασσα. Όλα αυτά τα στοιχεία όμως είναι πολύ σημαντικά για την πλήρη και σωστή εικόνα των συνολικών αλιευμάτων παγκοσμίως.

Ο πραγματικός ρυθμός αλίευσης σε ολόκληρο τον κόσμο είναι πολύ μεγαλύτερος και τα αποθέματα ψαριών εξαντλούνται.

Σε μια προσπάθεια να υπολογιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι επιπτώσεις στην αλιεία σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος «αναπαράστασης των αλιευμάτων» καθώς και εκτιμήσεις για τις αλιευτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στον ΟΗΕ. 

Η ακριβής έκθεση δεδομένων παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής που θα ακολουθηθεί για την παγκόσμια αλιεία όπως π.χ. η θέσπιση ποσοστώσεων αλιείας καθώς και περιορισμών σύμφωνα με εποχιακά ή γεωγραφικά κριτήρια.

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communication αναφέρεται πως υπάρχουν 53% λιγότερα ψάρια στους ωκεανούς από αυτά που δηλώνονται στα επίσημα στοιχεία, ενώ μόνο για το 2010, αλιεύθηκαν σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο, 109 εκατομμύρια τόνοι επιπλέον από τους 77 εκατομμύρια τόνους που αναφέρονται επίσημα στην έκθεση του ΟΗΕ, δηλ. περίπου 30% περισσότεροι.

«Τα στατιστικά στοιχεία των αλιευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων για πρόσθετες πηγές, μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν, και αυτό απαιτεί πρόσθετη χρηματοδότηση, διεθνή συνεργασία και εθνικές δεσμεύσεις» δηλώνει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας αποδεχόμενα τα ευρήματα της νέας αυτής μελέτης. 

Όροι: 
Κατηγοριες: