Η ΕΕ σκοπεύει να θέσει εκτός νόμου από το καλοκαίρι τα μιας χρήσης επιτραπέζια σκεύη από πλαστικό

Οι Βρυξέλλες βάζουν στο στόχαστρο τα πλαστικά μιας χρήσης, ακολουθώντας ένα επείγον σχέδιο εκκαθάρισης που έχει σκοπό να κάνει όλες τις συσκευασίες επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες έως το 2030, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον αλλά και τους πολίτες από τα πλαστικά απόβλητα.

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

"Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και χρησιμοποιούμε τα πλαστικά, θα έχουμε περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια στους ωκεανούς μας έως το 2050. Πρέπει να εμποδίσουμε τα πλαστικά να κυκλοφορούν στο νερό μας, στα τρόφιμά μας, ακόμη και στον οργανισμό μας. Η μόνη μακροχρόνια λύση είναι η μείωση των πλαστικών απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Αυτή είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πολίτες, η βιομηχανία και οι κυβερνήσεις." δήλωσε πρόσφατα ο Frans Timmermans, πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για την αειφόρο ανάπτυξη.

Το πλαστικό είναι ένα σημαντικό και πανταχού παρόν υλικό με πολλαπλές λειτουργίες που συμβάλλουν στην οικονομία και την καθημερινότητά μας. Ωστόσο, πολύ συχνά ο τρόπος με τον οποίο τα πλαστικά παράγονται, χρησιμοποιούνται και απορρίπτονται δεν καταφέρνει, προς το παρόν, να αποτυπώσει τα οικονομικά οφέλη μιας πιο «κυκλικής» προσέγγισης και βλάπτει το περιβάλλον. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σήμερα σκιάζουν σοβαρά την παραγωγή, τη χρήση και την κατανάλωση των πλαστικών.

Μετά την απόφαση της Κίνας να απαγορεύσει τις εισαγωγές ξένων ανακυκλώσιμων υλικών, στις αρχές του χρόνου η ΕΕ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο με στόχο την ανακύκλωση όλων των πλαστικών συσκευασιών μέχρι το 2030 και τον περιορισμό της χρήσης πλαστικών μιας χρήσεως φλιτζανιών καφέ, αναδευτήρων, καλαμακιών, μπουκαλιών νερού και πακέτων έτοιμου φαγητού. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί επίσης στην αύξηση του σημερινού ποσοστού ανακύκλωσης από το 30% στο 70%. Στις 16 Ιανουαρίου 2018, οι αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Katainen και Timmermans παρουσίασαν την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά σε μια Κυκλική Οικονομία», ως μέρος της μετάβασης προς μια πιο κυκλική και οικονομικά αποδοτική οικονομία.

Το σχέδιο υπογραμμίζει τις βασικές δεσμεύσεις για δράση σε επίπεδο ΕΕ, τονίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων, από κοινού με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και τους πολίτες. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η ΕΕ θα επιδιώξει:

  • Βελτίωση της οικονομίας και της ποιότητας της ανακύκλωσης πλαστικών.
  • Περιορισμό των πλαστικών απορριμμάτων.
  • Απαγόρευση των απορριμμάτων στη θάλασσα με νέους κανόνες σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής.
  • Προώθηση των επενδύσεων και της καινοτομίας μέσω καθοδήγηση στις εθνικές αρχές και τις επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο ελαχιστοποίησης των πλαστικών απορριμμάτων στην πηγή.
  • Ενθάρρυνση για αλλαγή σε ολόκληρο τον κόσμο, παρουσιάζοντας παγκόσμιες λύσεις και αναπτύσσοντας διεθνή πρότυπα.

Κάποια κράτη-μέλη έχουν ήδη αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η Γαλλία που ήδη από το 2016 έχει ψηφίσει νόμο για την κατάργηση των πλαστικών πιάτων και ποτηριών μιας χρήσης. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, προβλέπεται ότι όλα τα πλαστικά πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπήρουνα θα απαγορευθούν ως το 2020 και ότι τα προϊόντα που θα τα αντικαταστήσουν θα πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά βιολογικής προέλευσης τα οποία θα μπορούν να γίνουν μετά κομπόστ.

Φωτεινή Πουρνάρα

Όροι: 
Κατηγοριες: