Πόσο σημαντική είναι η συσκευασία των τροφίμων;

Είναι δεδομένο ότι η πρώτη ύλη πάντοτε παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην ποιότητα μιας τροφής, ωστόσο, είναι εξίσου σημαντική και η ποιότητα της συσκευασίας του, δεδομένου ότι μόνο έτσι θα οι τροφές φτάνουν στα χέρια μας με ασφάλεια. 
 

 

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Η συσκευασία των τροφίμων παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του τροφίμου και την καθυστέρηση της χημικής, φυσικής και βιολογικής αλλοίωσης. Με αυτό τον τρόπο, ακόμα και μια απλή συσκευασία (όπως γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και χαρτί) μπορεί να παρατείνει τη ζωή του προϊόντος, να προστατέψει την ποιότητα και την ασφάλεια, να μειώσει την απώλεια τροφίμου και να προάγει την εκτεταμένη διάθεσή του.

Σημαντικός σκοπός των υλικών συσκευασίας τροφίμων είναι να λειτουργήσουν ως ένα φυσικό φράγμα για την προστασία του περιεχομένου τους από την έκθεση σε μικροοργανισμούς, παράσιτα και την απορρόφηση εξωτερικών οσμών.

Τα υλικά συσκευασίας αποτρέπουν μηχανική βλάβη, κραδασμούς, χτυπήματα και προστατεύουν από πιθανή επιμόλυνση ή αλλοίωση κατά την μεταφοράς και την αποθήκευση.

Επιπρόσθετα, τα περισσότερα τρόφιμα είναι ευαίσθητα στην υγρασία (π.χ. τα μπισκότα μαλακώνουν, το ψωμί ξεραίνεται) και απαιτούν προστασία με τη χρήση κατάλληλης συσκευασίας. Από την άλλη, το οξυγόνο και το φως είναι υπεύθυνα για την οξείδωση, μια διεργασία που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της γεύσης ή του χρώματος στο κρέας και τη μείωση της βιταμίνης C στους χυμούς φρούτων. 

Η τεχνική της τροποποιημένης ατμόσφαιρας αντικαθιστά την ατμόσφαιρα (αέρα) στο εσωτερικό της συσκευασίας με ένα αέριο ή μίγμα αερίων που παρατείνουν τη ζωή του προϊόντος για αυτά τα τρόφιμα. Για παράδειγμα, μειώνοντας τα επίπεδα οξυγόνου στο εσωτερικό της συσκευασίας μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη των βακτηρίων. Ο συνδυασμός αυτής της τεχνολογίας με υλικά συσκευασίας που περιορίζουν τη μεταφορά αερίων από τον εξωτερικό αέρα (δηλαδή σταματούν την είσοδο οξυγόνου) και με χαμηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης, αποτρέπει περαιτέρω τη φθορά και διατηρεί τα τρόφιμα ασφαλή για περισσότερο χρόνο.

Τα τελευταία 50 χρόνια έγιναν πολλές σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις στον τομέα αυτό, όπως: αποστειρωμένη (ελεύθερη βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών) επεξεργασία και συσκευασία, εύκαμπτοι και επαναχρησιμοποιήσιμοι περιέκτες, απορροφητές αερίων, υλικά κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων, κλείσιμο με μάρτυρα διάρρηξης και ενεργά, έξυπνα και ανακυκλώσιμα συστήματα συσκευασίας.

Στην ΕΕ, ένα υλικό επαφής με τα τρόφιμα ορίζεται ως οποιοδήποτε υλικό που προορίζεται να -ή λογικά αναμένεται να- έρθει σε επαφή με τρόφιμο κατά την παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ή κατανάλωση, πχ συσκευασία, εργαλεία κοπής, περιέκτες, μηχανήματα κ.λπ. Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί διασφαλίζουν ότι τα υλικά επαφής με τα τρόφιμα που παράγονται και χρησιμοποιούνται στην ΕΕ είναι ασφαλή για την προοριζόμενη χρήση τους.

Για παράδειγμα, τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν τη σύσταση, τη γεύση ή την οσμή του τροφίμου που περιέχουν με μη αποδεκτό τρόπο. Οι παρασκευαστές πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι χημικά και σωματίδια από τα υλικά συσκευασίας δεν διαχέονται στο τρόφιμο σε επίπεδα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη. Επιπλέον, έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα μέτρα (με πιο λεπτομερείς περιορισμούς) για να ρυθμίσουν θέματα για συγκεκριμένα υλικά, όπως ανακυκλωμένα πλαστικά, ενεργά και έξυπνα υλικά επαφής με τα τρόφιμα, αναγεννημένη κυτταρίνη και κεραμικά.

Όροι: 
Κατηγοριες: