Προϋποθέσεις χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στα ελληνικά κρασιά

Με κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκαν τα συμπληρωματικά μέτρα που καθορίζουν πότε και πώς πρέπει να χρησιμοποιεί η κάθε αμπελουργική εκμετάλλευση τις ονομασίες: Κτήμα, Αμπελώνας, Πύργος, Μοναστήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, Ορεινό, Κτήμα, Ορεινός Αμπελώνας. 

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά μίας φιάλης κρασιού είναι η ετικέτα της η οποία κάνει το κρασί αναγνωρίσιμο, του προσδίδει αισθητική αξία αλλά το κυριότερο, περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Η νομοθεσία που καλύπτει τις ενδείξεις που μπορεί να αναγράφονται στην ετικέτα είναι σχετικά πολύπλοκη και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μία προσπάθεια εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή.

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις προέλευσης των οίνων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι η ένδειξη Π.Ο.Π.  και Ο.Π.Ε. (για τους γλυκείς οίνους), η ένδειξη Π.Γ.Ε.(Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) και η ένδειξη Οίνος.  Στις προαιρετικές ενδείξεις των ετικετών οίνου εκτός από το έτος συγκομιδής, το όνομα των ποικιλιών, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα κ.α., είναι και η ένδειξη της εκμετάλλευσης (π.χ. Αμπέλι, Αμπελώνας(-ες), Αρχοντικό, Κάστρο, Κτήμα, Μοναστήρι, Ορεινό Κτήμα, Πύργος). Τον Οκτώβριο του 2015, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσαν απόφαση για τη χρήση αυτών των ενδείξεων.  Σύμφωνα με αυτή,  θα πρέπει να πληρούνται κατά περίπτωση, τα παρακάτω:

Για την ένδειξη «Κτήμα», το οινοποιείο της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται μέσα στην αντίστοιχη διοικητική ενότητα και ειδικά για την ένδειξη «Ορεινό(α) Κτήμα(τα)» το σύνολο των αμπελοτεμαχίων να βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 μέτρα.

Για την ένδειξη «Ορεινός (οι) Αμπελώνας (ες)», το σύνολο των αμπελοτεμαχίων πρέπει να βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 μέτρα.

Για την ένδειξη «Πύργος», θα πρέπει στον ιδιόκτητο αμπελώνα να υπάρχει κτίσμα με αρχιτεκτονική που να δικαιολογεί την ένδειξη «Πύργος.

Για την ένδειξη «Μοναστήρι», πρέπει η εκμετάλλευση να ανήκει πραγματικά σε ένα υπαρκτό Μοναστήρι και το οινοποιείο αυτής να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχιά της.

Για την ένδειξη «Κάστρο»,  θα πρέπει στους ιδιόκτητους αμπελώνες της εκμετάλλευσης να βρίσκονται κτίσματα ή ερείπια ιστορικού Κάστρου. Το όνομα του Κάστρου αυτού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι τοπωνύμιο και συμπίπτει με το όνομα του ΠΟΠ ή ΠΓΕ οίνου της περιοχής, ποτέ όμως συγχρόνως για ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Για τις ενδείξεις «Βίλα, Αρχοντικό», θα πρέπει να βρίσκονται στους ιδιόκτητους αμπελώνες της εκμετάλλευσης, κτίσματα των οποίων η αρχιτεκτονική μορφή να δικαιολογεί την ένδειξη.

Επιπρόσθετα,  βάσει της νομοθεσίας, πρέπει επίσης:

  • O οίνος να έχει παραχθεί αποκλειστικά από σταφύλια των αμπελώνων της εκμετάλλευσης και η οινοποίηση να έ χει εκτελεστεί εξ ολοκλήρου σε αυτή.
  • Τα αµπελοτεµάχια της εκμετάλλευσης να βρίσκονται µέσα στη ζώνη παραγωγής οίνου ΠΟΠ ή ΠΓΕ.
  • Τα αµπελοτεµάχια να βρίσκονται στην ίδια διοικητική ενότητα.
  • Η εκμετάλλευση να περιλαμβάνει ιδιόκτητους αµπελώνες έκτασης τουλάχιστον 5 στρεµµάτων.
  • Εφόσον η εκμετάλλευση περιλαμβάνει ενοικιαζόμενα αµπελοτεµάχια, ο χρόνος ενοικίασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη. 
Όροι: 
Κατηγοριες: