Ο EFSA δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τον υπολογισμό των θρεπτικών συστατικών

Με στόχο τη διευκόλυνση όλων των επαγγελματιών που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις διαιτητικές τιμές αναφοράς των προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) παρουσίασε το DRV Finder, ένα διαδραστικό εργαλείο που διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση στις ποσότητες θρεπτικών ουσιών που απαιτούνται για τη διατήρηση της υγείας τόσο του γενικότερου πληθυσμού όσο και την ατομική.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας των καταναλωτών για ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή, οι αρχές για την πολιτική και επισιτιστική ασφάλεια έχουν μεγιστοποιήσει τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τις διατροφικές πληροφορίες που πρέπει να εμφανίζονται στην επισήμανση των προϊόντων. Με τη σειρά της, η βιομηχανία τροφίμων έχει επίσης εστιάσει την προσοχή της στη διαμόρφωση προϊόντων με πιο υγιεινό κριτήριο, ώστε τα τρόφιμα να ανταποκρίνονται σε μια διατροφική ετικέτα που αντανακλά τις προσδοκίες του πληθυσμού.

Ο EFSA, έχει αναπτύξει μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει σε διατροφολόγους και άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγείας να κάνουν γρήγορους και εύκολους υπολογισμούς με βάση τις τιμές διατροφικής αναφοράς (DVRs). Τα DRVs είναι τιμές αναφοράς των θρεπτικών συστατικών βάσει επιστημονικών μελετών για τους υγιείς πληθυσμούς. Διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο της ζωής και του φύλου και εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων σκοπών, την αξιολόγηση της διατροφικής ποιότητας της δίαιτας των ατόμων ή ομάδων, τη διατροφή (για παράδειγμα για τις σχολικές καντίνες), τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για τη διατροφή, τη παροχή διαιτητικών συμβουλών καθώς και την ανάπτυξη των πολιτικών διατροφής και τροφίμων. Τα DRVs αναπτύσσονται για διαφορετικές ομάδες πληθυσμού και βασίζονται σε διαφορετικές απαιτήσεις θρεπτικών συστατικών ανάλογα με την περίπτωση, π.χ. για την ανάπτυξη, αλλαγή στην ενδοκρινική κατάσταση (όπως στην εφηβεία) και τις διαφορές στην απορρόφηση θρεπτικών ουσιών ή σχετικά με τις λειτουργίες του σώματος. Οι ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας εξετάζονται ξεχωριστά επίσης.  Για κάθε θρεπτικό στοιχείο, οι πληθυσμιακοί στόχοι καθορίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Αυτό το εργαλείο αναζήτησης επιτρέπει να εξάγονται συμβουλευτικές οδηγίες ανά ομάδα πληθυσμού ή ανάλογα με τα θρεπτικά συστατικά, δυνατότητα που επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν και να συνδυάζουν τις ακριβείς πληροφορίες που χρειάζονται από τις 32 γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις διατροφικές τιμές αναφοράς που έχει δημοσιεύσει η EFSA τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι απόψεις περιλαμβάνουν DRVs για την περιεκτικότητα σε νερό, λίπη, υδατάνθρακες, διαιτητικές ίνες, πρωτεΐνες και ενέργεια, καθώς και για 14 βιταμίνες και 13 μέταλλα.

Το συγκεκριμένο εργαλείο προορίζεται να συνοδεύει και/ή να αντικαθιστά αναφορές στατιστικών στοιχείων σε φόρμα PDF, σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού της διαδικασίας ανάκτησης, πρόσβασης και λήψης δεδομένων. Προορίζεται για τους τελικούς χρήστες των διαιτητικών τιμών αναφοράς, όπως είναι οι ειδικοί διατροφής και οι αρμόδιοι για την υγεία, οι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι κατασκευαστές τροφίμων και οι επιστήμονες. Δεν προορίζεται για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι εκείνοι πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές συστάσεις. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι και οι καταναλωτές δεν μπορούν να περιηγηθούν στην εφαρμογή και να ενημερωθούν για την επαρκή πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών. Στόχος είναι οι εκάστοτε εθνικές αρχές να μεταφέρουν αυτά τα διατροφικά δεδομένα σε διατροφικές συστάσεις για τους πολίτες τους. Τα στοιχεία που χρησιμοποίησε ο EFSA για τον υπολογισμό των προσλήψεων θρεπτικών ουσιών μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στις ευρωπαϊκές χώρες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων σύνθεσης τροφίμων (Food Composition Database) και στην πλήρη ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την κατανάλωση τροφίμων (Comprehensive European Food Consumption Database).

Φωτεινή Πουρνάρα

Όροι: 
Κατηγοριες: