Νέα στοιχεία για την παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη

Με αφορμή την νέα έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας, το μήνα Ιούλιο, αποκαλύπτεται ότι ο αριθμός των παχύσαρκων εφήβων συνεχίζει να αυξάνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το θέμα της παχυσαρκίας των παιδιών θεωρείται πλέον μείζον.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, ένας στους τρεις έφηβους εξακολουθεί να εκτιμάται ότι είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος στην Ευρώπη. Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου, δήλωσε ο Δρ Zsuzsanna Jakab, περιφερειακός διευθυντής της WHO για την Ευρώπη.  Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι παίρνει διαστάσεις επιδημίας καθώς βρίσκεται σε άνοδο στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου ιστορικά τα ποσοστά ήταν τα χαμηλότερα.

Τα υψηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας μεταξύ των εφήβων βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα, τα Σκόπια, τη Σλοβενία, την Κροατία και την Πορτογαλία, για τα αγόρια και τα κορίτσια σε συνδυασμό, δήλωσε ο Δρ Inchley. Οι αυξήσεις που σημειώθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη, οφείλονται στο γεγονός στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών με την πάροδο του χρόνου.

Συνολικά, από το 2002 σημειώθηκαν αυξήσεις στην παχυσαρκία σε 16 από τις χώρες που μελετήθηκαν. Και ενώ αυτά τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι δεν βλέπουμε απότομες αυξήσεις, που είχαμε αρχικά δει, ωστόσο δεν πρέπει να εφησυχαστούμε.  

Το μέσο ποσοστό για την παχυσαρκία, ήταν ειδικά το 5% του πληθυσμού εφήβων που μελετήθηκε, φτάνοντας περίπου στο 10% στις χώρες της ΕΕ και έως και 14% στα Σκόπια.

Τα χαμηλότερα ποσοστά πολλαπλασιασμού της παχυσαρκίας παρατηρούνται στις περιοχές όπως, Νορβηγία, Δανία, Κάτω Χώρες, Ελβετία και Ουκρανία.  Το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι σύνθετο καθώς οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν είναι πάρα πολλοί. Λίγοι μόνο από αυτούς, είναι τα γονίδια που κουβαλάει κάθε λαός, Ουσιαστική διαφορά έχει παίξει η νομοθεσία, σε χώρες όπως η Νορβηγία, καθώς οι κανονισμοί του παιδικού πρωινού είναι ιδιαίτερα αυστηροί.

Αικατερίνη Στεφάνου, Κλινική Χημικός

Πηγή: World Health Organization

Όροι: 
Κατηγοριες: